ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

STAVROS A. KARKANIS

PROFESSOR

Dept. of COMPUTER TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES of CENTRAL GREECE